Klassebeskrivelser

Klassebeskrivelser

A: Militære køretøjer før 1950:
Militære køretøjer og udstyr på hjul, som er eller kunne være benyttet frem til slutningen af 40'erne. Hvis modellen er placeret på et underlag, der angiver det omliggende miljø, er det kun selve modellen, der bliver bedømt i denne klasse.

B: Militære køretøjer fra 1950:
Militære køretøjer og udstyr på hjul, som er eller kunne være benyttet efter 1950. Hvis modellen er placeret på et underlag, der angiver det omliggende miljø, er det kun selve modellen, der bliver bedømt i denne klasse.

C: Militær diorama:
Militære køretøjer, udstyr eller anlæg, som er anbragt i naturtro omgivelser, der viser et øjebliksbillede af en given situation og det omliggende miljø.

D: Fly 1:72 og mindre:
Militære og civile fly, helikoptere og flyvende materiel som ikke er større end 1:72 og som har eller kunne have eksisteret. Hvis modellen er placeret på et underlag, der angiver det omliggende miljø, er det kun selve modellen, der bliver bedømt i denne klasse.

E: Fly større end 1:72:
Militære og civile fly, helikoptere og flyvende materiel som er større end 1:72 og som har eller kunne have eksisteret. Hvis modellen er placeret på et underlag, der angiver det omliggende miljø, er det kun selve modellen, der bliver bedømt i denne klasse.

F: Fly i diorama:
Militære og civile fly, helikoptere og flyvende materiel som er anbragt i naturtro omgivelser, der viser miljøet og den situation flyet befinder sig i på et givet tidspunkt.

G: Figurer:
Modeller af enkeltstående figurer eller flere figurer med tydelig og naturlig sammenhæng (f.eks. rytter og hest). F. eks. mennesker, dyr, fortidsdyr, tegneseriefigurer og lignende. Hvis modellen er placeret på et underlag, der angiver det omliggende miljø, er det kun selve modellen, der bliver bedømt i denne klasse.

H: Figurer i diorama:
Modeller af figurer, som er anbragt i passende omgivelser, der viser omgivelserne og den situation figuren eller figurerne befinder sig i på et givet tidspunkt. Hvis der er køretøjer eller større udstyrselementer i dioramaet, afgøres det af arrangøren i hvilken klasse modellen skal deltage.

I: Personbiler:
Personbiler og racerbiler samt varevogne og små pickupper, som størrelsesmæssigt svarer til personbiler. I klassen deltager også trailere og campingvogne, som typisk anvendes sammen med personbiler og varevogne.

J: Lastbiler (forvogn):
Lastbiler, sættevognstrækkere og busser.

K: Skibe:
Alle typer skibe med og uden diorama. Hvis skibet er et militært skib og anbragt i et diorama som indbefatter havne- og kajanlæg eller hvis modellen er en del af et hangarskib med tilhørende fly, afgøres det af arrangøren i hvilken klasse modellen skal deltage.

L: SciFi og fantasi:
SciFi-modeller og ikke virkelighedstro modeller af og fartøjer fra ethvert element (f.eks. Machinenkrieger) med og uden diorama samt modeller hvor der indgår elementer i forskellige størrelsesforhold.

M: Junior:
Modelbyggere under 16 år kan vælge at deltage i denne klasse, hvor alle modeller, uanset størrelse og tilhørsforhold konkurrerer mod hinanden.

N: Opsamling:
Modeller som ikke kan placeres i andre klasser. Kontakt med arrangørerne inden opstilling i denne klasse er ønskelig.

O: Lastbiler (hele træk):
Lastbiler og sættevognstrækkere med anhænger.

P: Tog:
Lokomotiver, jernbanevogne og jernbanemateriel med og uden diorama. Hvis toget indgår i et militært diorama, afgøres det af arrangøren i hvilken klasse modellen skal deltage.

Sponsorer

Randers Hobby Import Stoppel Hobby Kærup Hobby Aalborg Hobby Service Dansk Model Hobby